EINDE VAN DE LESSEN IN 2021

  woensdag 30 juni om 11u30.

VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

 

HERVATTING VAN DE LESSEN                                                        dinsdag 1 september 2021

 

Vrije dagen tijdens het eerste trimester

facultatieve verlofdag (alle Opwijkse scholen) woensdag 30 september 2020
pedagogische studiedag woensdag 21 oktober 2020
herfstvakantie van maandag 2 november tot zondag 8 november 2020
vrije dag (Wapenstilstand) woensdag 11 november 2020
kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot zondag 3 januari 2021

 

Vrije dagen tijdens het tweede trimester

pedagogische studiedag scholengemeenschap BLOM   woensdag 27 januari 2021
facultatieve verlofdag vrijdag 29 januari 2021
pedagogische studiedag woensdag 10 februari 2021
krokusvakantie van maandag 15 februari tot zondag 21 februari 2021
pedagogische studiedag woensdag 10 maart 2021
paasvakantie  van maandag 5 april tot zondag 18 april 2021

Vrije dagen tijdens het derde trimester

facultatieve verlofdag (Opwijkse basisscholen) woensdag 12 mei 2021
vrije dag               (O.L.H.Hemelvaart) donderdag 13 mei 2021
vrije dag vrijdag 14 mei 2021
vrije dag (Pinkstermaandag) maandag 24 mei 2021

 

EINDE VAN DE LESSEN IN 2021                                                        woensdag 30 juni om 11u30

 

Tijdens vakanties, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen is er opvang mogelijk in  de buitenschoolse kinderopvang IBO Het Speelhuis, Schoolstraat 85, Opwijk. Op voorhand inschrijven is verplicht.
Info: 052/35 33 58 – speelhuis@3wplus.be

 

BELANGRIJKE DATA

OUDERCONTACT LAGER

donderdag 17 september 2020, om 19 uur
woensdag 16 december 2020, op afspraak
woensdag 23 juni 2021, op afspraak

OUDERCONTACT KLEUTERS

donderdag 17 september 2020, om 19 uur
maandag 14 december 2020, op afspraak
maandag 21 juni 2021, op afspraak

KAASFESTIJN

zaterdag 6 februari 2021
jaarlijks het weekend voor de krokusvakantie

SPORTKLASSEN

van woensdag 21 tot vrijdag 23 april 2021

OPENDEUR TIJDENS JAARMARKT

op dinsdag 29 juni 2021

 

Namens het schoolteam,

Katrien Van Weyenberg
Waarnemend directeur