VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022

 

HERVATTING VAN DE LESSEN                                                        woensdag 1 september 2021

 

Vrije dagen tijdens het eerste trimester

facultatieve verlofdag woensdag 13 oktober 2021
herfstvakantie van maandag 1 november 2021 tot zondag 7 november 2021
vrije dag (Wapenstilstand) donderdag 11 november 2021
pedagogische studiedag woensdag 17 november 2021
kerstvakantie van vrijdag 24 december (12u) tot zondag 9 januari 2022

 

Vrije dagen tijdens het tweede trimester

pedagogische studiedag woensdag 19 januari 2022
facultatieve verlofdag vrijdag 4 februari 2022
pedagogische studiedag woensdag 9 februari 2022
krokusvakantie van maandag 28 februari tot zondag 6 maart 2022
paasvakantie van maandag 4 april tot maandag 18 april

 

Vrije dagen tijdens het derde trimester

facultatieve verlofdag (Opwijkse basisscholen) woensdag 25 mei 2022
vrije dag               (O.L.H.Hemelvaart) donderdag 26 mei 2022
vrije dag vrijdag 27 mei 2022
vrije dag (Pinkstermaandag) maandag 6 juni 2022

 

EINDE VAN DE LESSEN IN 2022                                                        donderdag 30 juni om 11u30

 

Tijdens vakanties, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen is er opvang mogelijk in  de buitenschoolse kinderopvang IBO Het Speelhuis, Schoolstraat 85, Opwijk. Op voorhand inschrijven is verplicht.
Info: 052/35 33 58 – speelhuis@3wplus.be

 

BELANGRIJKE DATA

EERSTE SCHOOLDAG

1 september 2021

 

OUDERCONTACT LAGER

donderdag 16 september 2021, om 19 uur
woensdag 22 december 2021, op afspraak
woensdag 22 juni 2022, op afspraak + proclamatie

 

OUDERCONTACT KLEUTERS

donderdag 16 september 2021, om 19 uur
maandag 20 december 2021, op afspraak
maandag 20 juni 2022, op afspraak

 

FOTOGRAAF

woensdag 6 oktober 2021

 

RAPPORT

vrijdag 29 oktober 2021

vrijdag 1 april 2022

 

EETFESTIJN

zaterdag 19 februari 2022
jaarlijks het weekend voor de krokusvakantie

 

SPORTKLASSEN (voor lagere school)

van woensdag 20 tot vrijdag 22 april 2022

 

OPENDEUR TIJDENS JAARMARKT

op dinsdag 28 juni 2022