INFO:

Type 9 lager en kleuter zijn reeds VOLZET.

 

Informatie digitale inschrijvingen MOZA-IK

Schooljaar ’21-‘22

 

Voor wie?

  • Kleuters en lagere school kinderen in het buitengewoon onderwijs : Basisaanbod en type 9.

Schoolkeuze

Bij de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs MOZA-IK kan u terecht indien u een doorverwijzing of attest van het CLB ontvangen heeft voor inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs.met type-vermelding “basisaanbod” of “type 9”.  Neem zeker eens een verder kijkje op onze website.

Hoe wordt je kind in onze school ingeschreven?

Voor GBSBO MOZA-IK geldt volgende ordening:

  1. Voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel:

Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijke voorrang.

Broers en zussen = alle kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen of dezelfde vader en moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

Ouders van huidige leerlingen van onze school, alsook personeelsleden van MOZA-IK, zullen op 19 april ’21 een email ontvangen met een inschrijvingslink.  Indien u hierop klikt, krijgt u een inschrijvingsscherm waarna u uw kind kan inschrijven in onze school.  U zal na afloop een email ontvangen met het resultaat van uw inschrijving.

De voorrangsperiode loopt van 19 april ’21 8u45 tot en met 30 april ’21 om 8u45.

  1. Alle andere kinderen:

Na de wettelijke voorrangsperiode kunnen alle andere kinderen ingeschreven worden.

De periode voor de vrije inschrijvingen voor schooljaar ’21-’22 start op 10 mei ’21 om 8u45.

De link voor de digitale inschrijvingen zal op de website geplaatst worden onder het tabblad ‘inschrijvingen’ en dit op 10 mei ’21 om 8u45.  U zal na afloop een email ontvangen met het resultaat van uw inschrijving.

Inschrijvingen gebeuren chronologisch en op basis van het inschrijvingstijdstip.

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats!

Zijn er meer ingeschreven kinderen voor de school dan plaatsen ter beschikking?

Dan zullen wij uw inschrijving moeten weigeren op basis van capaciteit en komt uw inschrijving op de ‘wachtlijst’ terecht.  Mochten er dan andere ouders nog afzien van  hun inschrijving, dan zal de eerste persoon op de wachtlijst gecontacteerd worden.

De capaciteit van GBSBO MOZA-IK werd vastgelegd per type.  Hieronder kan u de vrije plaatsen raadplegen:

 

Type 9 lager en kleuter zijn reeds VOLZET.