Onze school staat vrijblijvend open voor alle geïnteresseerden.

Na afspraak laten wij u graag onze school in volle werking zien en verschaffen u info over ons pedagogisch project en onze werking.

Inschrijving of een bezoek aan de school:

N.a.l.v. de richtlijnen van ons gemeentebestuur Opwijk i.v.m. annulatie van alle activiteiten t.e.m. eind april door het coronavirus, zullen de inschrijvingen op onze school BuBaO MOZA-IK maandag 27 april ’20 NIET kunnen doorgaan.

Wij houden U op de hoogte van een latere inschrijvingsdatum.

Dank voor uw begrip.

 

 

U kan een bezoek vragen, of een aanvraag voor inschrijving doen door te bellen op het nummer 052/354195 of te mailen naar: directie@moza-ik.be , graag met duidelijke vermelding van het type.

Gelieve bij inschrijving de SIS-kaart, ISI+ kaart of Kids ID van uw kind mee te brengen.

De doorverwijzing naar het buitengewoon gebeurt door een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) dat na grondig onderzoek en in samenspraak met de school en de ouders het vereiste inschrijvingsverslag aflevert.

Instappen:

Bij het instappen wordt voor elk kind de beginsituatie vastgesteld.

Belangrijk daarbij is het gesprek met de ouders of verantwoordelijken, info van de vorige school, van het CLB, van externe begeleiders (kinderarts, logopedist, therapeut,…)

Daarnaast screenen wij de leerling multidisciplinair, d.w.z. dat deskundigen, elk vanuit hun discipline (CLB, logo, kin, Blio, orthopedagoog, leerkracht, ouders,) hun bijdrage leveren om te komen tot een totaalbeeld, gericht op:

  • de kennis en vaardigheden
  • de sociale context
  • de medische voorgeschiedenis
  • de persoonlijkheid

Dit leidt tot het opnemen in de gepaste pedagogische eenheid (= klasgroep) en niveau-groep.