Onze school staat vrijblijvend open voor alle geïnteresseerden.

Na afspraak laten wij u graag onze school in volle werking zien en verschaffen u info over ons pedagogisch project en onze werking.

Vrije inschrijvingen: Buitengewoon Basis Onderwijs

BELANGRIJKE WIJZIGING !

Door de corona-maatregelen voorzien we een nieuwe aanmeldperiode voor de vrije inschrijvingen van alle nieuwe leerlingen voor schooljaar 2020-2021 .

Aanmeldperiode op basis van chronologische volgorde (dit betekent : in volgorde van bellen, krijg je een volgnummer(=plaats) of een wachtnummer(= u wordt opgebeld als een plaats vrij komt)

maandag 8 juni t.e.m. donderdag 11 juni, telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16 u.

Op woensdag 10 juni : enkel van 9u tot 12u.

WIJZIGING AANMELDING => ENKEL TELEFONISCH mogelijk op  052 35 41 95

vanaf maandag 8 juni ’20 om 9 uur.

 

Fysieke aanmeldingen zijn in het kader van de coronamaatregelen helaas NIET aan de orde!

Verslag of voorlopig verslag van CLB dat toegang geeft tot  buitengewoon onderwijs Basisaanbod of type 9 is een absolute noodzaak alvorens U aanmeldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

U kan een bezoek vragen, of een aanvraag voor inschrijving doen door te bellen op het nummer 052/354195 of te mailen naar: directie@moza-ik.be , graag met duidelijke vermelding van het type.

Gelieve bij inschrijving de SIS-kaart, ISI+ kaart of Kids ID van uw kind mee te brengen.

De doorverwijzing naar het buitengewoon gebeurt door een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) dat na grondig onderzoek en in samenspraak met de school en de ouders het vereiste inschrijvingsverslag aflevert.

Instappen:

Bij het instappen wordt voor elk kind de beginsituatie vastgesteld.

Belangrijk daarbij is het gesprek met de ouders of verantwoordelijken, info van de vorige school, van het CLB, van externe begeleiders (kinderarts, logopedist, therapeut,…)

Daarnaast screenen wij de leerling multidisciplinair, d.w.z. dat deskundigen, elk vanuit hun discipline (CLB, logo, kin, Blio, orthopedagoog, leerkracht, ouders,) hun bijdrage leveren om te komen tot een totaalbeeld, gericht op:

  • de kennis en vaardigheden
  • de sociale context
  • de medische voorgeschiedenis
  • de persoonlijkheid

Dit leidt tot het opnemen in de gepaste pedagogische eenheid (= klasgroep) en niveau-groep.