Onze school staat vrijblijvend open voor alle geïnteresseerden.

Na afspraak laten wij u graag onze school in volle werking zien en verschaffen u info over ons pedagogisch project en onze werking.

Inschrijving:

Dit kan na telefonische afspraak op het nummer 052/354195 of via mail info@moza-ik.be.

U kan het formulier hieronder al invullen ter voorbereiding van de inschrijving.

Gelieve bij inschrijving de SIS-kaart, ISI+ kaart of Kids ID van uw kind mee te brengen.

De doorverwijzing naar het buitengewoon gebeurt door een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) dat na grondig onderzoek en in samenspraak met de school en de ouders het vereiste inschrijvingsverslag aflevert.

Instappen:

 

Bij het instappen wordt voor elk kind de beginsituatie vastgesteld.

Belangrijk daarbij is het gesprek met de ouders of verantwoordelijken, info van de vorige school, van het CLB, van externe begeleiders (kinderarts, logopedist, therapeut,…)

Daarnaast screenen wij de leerling multidisciplinair, d.w.z. dat deskundigen, elk vanuit hun discipline (CLB, logo, kin, Blio, orthopedagoog, leerkracht, ouders,) hun bijdrage leveren om te komen tot een totaalbeeld, gericht op:

  • de kennis en vaardigheden
  • de sociale context
  • de medische voorgeschiedenis
  • de persoonlijkheid

Dit leidt tot het opnemen in de gepaste pedagogische eenheid (= klasgroep) en niveau-groep.

Gegevens leerling


Adresgegevens leerling(en)


Medische gegevens


Ouders


Contactgegevens bij nood

Wie mogen we bellen bij nood?