BuBaO MOZAIK organiseert buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, type basisaanbod (lager onderwijs) en type 9 (kleuter- en lager onderwijs). Wij bieden onderwijs aan kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar. Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind zorgen we voor onderwijs op maat. Hierbij volgen we het tempo van elk kind. De klasleerkrachten werken samen met de logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeut en orthopedagoog en worden ondersteund door typecoördinatoren om de kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Ouders en externe hulpverleners zijn belangrijke partners in de ontwikkeling van elk kind.

Naast aandacht voor de schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen, schrijven, zetten we ook sterk in op de sociale vaardigheden en het stimuleren van de talenten. Hierbij vinden we het belangrijk om de leerlingen maximaal te laten exploreren en succeservaringen te laten opdoen.