Alle leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis busvervoer. De enige voorwaarde is dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan van het net dat zij verkiezen én die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest (van het centrum voor leerlingenbegeleiding) van de leerling verwijst.

Wil je weten voor welke school voor buitengewoon onderwijs een leerling recht heeft op leerlingenvervoer, raadpleeg dan de informatieve tool ‘Dichtste scholen’. Hiermee bereken je de afstand tussen een welbepaalde opstapplaats en een school in het buitengewoon onderwijs. Zo krijg je een overzicht.