Kernteam

Els De Backer

Directeur

Mail: els.debacker@moza-ik.be

Katrien Geeurickx

Typecoördinator basisaanbod

Mail : katrien.geeurickx@moza-ik.be

Emily Huyghe

Orthopedagoog

Mail : emily.huyghe@moza-ik.be

Telefoonnummer : 052-35.44.60

Veerle Plas

Typecoördinator type 9

Mail: veerle.plas@moza-ik.be

Secretariaat

Elsie D’Hooge

Carina De Proft

U kan ons secretariaat mailen op het volgend Emailadres.

secretariaat@moza-ik.be

 

Ons schoolteam bestaat uit een groep gespecialiseerde klasleerkrachten, vakleerkrachten (voor de levensbeschouwelijke vakken, rekenen, specifieke zorgnoden) en sportleerkrachten. Verder werkt bij ons ook een paramedisch team: logopedisten, kinesisten, ergotherapeut, orthopedagogen, een kinderpsychologe. Daarnaast kunnen we administratief rekenen op de secretariaatsmedewerkers en begeleiden onze bus-begeleiders onze leerlingen tijdens het gratis leerlingenvervoer van en naar school.

 

Hieronder een overzicht van de specialisaties van ons paramedisch team:

Logopedisten: ondersteunen de taalontwikkeling via individuele therapie, werken met leerlingengroepjes en/of ondersteuning van leerkrachten.

Kinesisten: ondersteunen de psychomotorische ontwikkeling via individuele therapie, werken met leerlingengroepjes en/of ondersteuning van leerkrachten.

Ergotherapeut: ondersteunt de zelfstandigheid in denken en handelen via individuele therapie, werken met leerlingengroepjes en/of ondersteuning van leerkrachten.

Orthopedagoge: ondersteunt het team bij het opvoedkundig handelen en is daarbij contactpersoon tussen leerlingen, teamleden, ouders, CLB en andere externen. De orthopedagoge is tevens coördinator voor type 9.