Pedagogisch – didactisch

  • Onderwijs en begeleiding op maat voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen type basisaanbod en type 9.
  • Wij werken heel bewust aan het welbevinden van onze leerlingen: naast schoolse vaardigheden zetten wij socio-emotionele vaardigheden centraal. Zich goed voelen is essentieel om tot leren te komen.
  • Kleine klasgroepen, aangepast aan de mogelijkheden en noden van elk kind.
  • Multidisciplinair team met specifieke kennis voor het buitengewoon onderwijs type basisaanbod en type 9 om alle leerlingen de maximale ontwikkelingskansen te geven.
  • Speelplaatswerking op maat.

Praktische ondersteuning

  • Gratis leerlingenvervoer, als wij voor jou de dichtstbij zijnde school voor buitengewoon onderwijs van ons onderwijsnet (OVSG) zijn
  • Soep en warm maaltijd
  • Een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving
  • Een sport-actieve school: LO-lessen, wekelijkse zwemlessen, sportklassen,…