KORTE AFSPRAKEN VOOR OUDERS

Goede afspraken maken goede vrienden

Lestijden:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8u45 tot 11u30 8u45 tot 11u30 8u30 tot 12u05 8u45 tot 11u30 8u45 tot 11u30
12u45 tot 15u35 12u45 tot 15u35 12u45 tot 15u35 12u45 tot 15u35

Dagindeling

Afwezigheden

 • Bij ziekte of afwezigheid, waarschuwt u ’s morgens de busbegeleid(st)er en de school.
 • Bij ziekte vult U een briefje in, achteraan in het klasagenda. Voor een andere afwezigheid schrijft u zelf een afwezigheidsbewijs. Bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersbewijs verplicht. Een doktersbewijs is ook verplicht vanaf de 5e afwezigheid van 1 of meer kalenderdagen en bij elke afwezigheid in de week vóór of na een vakantie. Anders is uw kind onwettig afwezig.
 • Bij afwezigheid van meer dan 21 dagen is onderwijs aan huis mogelijk.

De agenda

 • Gelieve iedere dag de agenda van uw kind na te kijken en te handtekenen.
 • Moedig uw kind aan de taken te maken en de lessen te leren.
 • Eventuele klachten, klachtenbriefjes, straffen of strafkaarten worden genoteerd in de agenda en getekend door de ouders.
 • De tucht- en ordeprocedure staat in het schoolreglement.

Busregeling

 • Een schriftelijk bewijs (via agenda of briefje) is noodzakelijk indien uw kind uitzonderlijk niet mee hoeft met de bus. U verwittigt ook de begeleidster. Zie schoolreglement.
 • ’s Morgens staat uw kind op tijd klaar voor de bus.

Mededelingen

 • Elke maand krijgt uw kind een brief mee met de kalender en informatie voor de volgende maand. DOCUMENTEN OP GEEL PAPIER dient u in te vullen en terug mee te geven met uw dochter/zoon.
 • Bestellingen gelden voor een heel schooljaar. Zij kunnen VOOR HET BEGIN van elke maand worden gewijzigd.
 • Rekeningen voor vaste kosten, drank, maaltijden, enz. betaalt u per overschrijving en BINNEN 5 WERKDAGEN. Maandelijks betaalt u een vast bedrag voor alle buitenschoolse activiteiten.
 • GSM ’s en hoofddeksels zijn verboden.

Verzekering

 • Leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen op school, op weg van en naar de school en ook tijdens de activiteiten die door de school zijn ingericht.
 • Opzettelijk aangebrachte materiële schade (aan bv. kledingstukken of andere voorwerpen) valt ten laste van de ouders. Deze schade moet steeds worden hersteld en/of vergoed.

Voeding en gezondheid

 • ’s Morgens en ‘s middags worden er drankjes naar keuze aangeboden.
 • Uw kind kan in de school voor warme maaltijden of soep kiezen. =) U dient tijdig te bestellen en te betalen (om onderbreking te voorkomen).
 • Aluminiumfolie of blikjes zijn niet toegelaten.
 • Chips en kauwgom zijn verboden.
 • Woensdag is fruitdag. Enkel fruit is dan toegestaan.

Oudercontact

 • 3 keer per jaar nodigen wij u uit voor het oudercontact. Geef het inschrijvingsstrookje zo snel mogelijk terug mee met uw kind.
 • Tijdens de openingsuren kan u terecht voor allerlei inlichtingen. Wenst u de klastitularis te spreken, maak dan een afspraak (telefonisch of via de klasagenda).
 • We spreken steeds Nederlands op school. Indien u onvoldoende Nederlands begrijpt of spreekt, zorgt u voor een tolk.

Sport en hygiëne

 • Zorg ervoor dat uw kind in orde is met de turnkledij: een T-shirt met logo van de school, een zwart broekje, turnpantoffels. Steek dit netjes in de MOZA-IK-turnzak.
 • Zwemmen is verplicht. Zorg ervoor dat uw kind steeds in orde is met het zwemgerief (zwempak, handdoek). Als uw kind echt niet mee kan, zorg dan voor een doktersbriefje.
 • Zorg ervoor dat uw kind steeds netjes naar school komt.
 • Merkt u neten of luizen, verwittig de school en gebruik de nat-kam-methode

CENTRUM voor LEERLINGENBEGELEIDING

CLB – NW Brabant / Centrum voor leerlingenbegeleiding Nieuwstraat 120 – 1730 Asse – tel: 02/452 79 95 – website