BLOM

MOZA-IK behoort, samen met 6 gemeentescholen uit de regio, tot de scholengemeenschap BLOM. Om hoogstaand onderwijs te kunnen bieden aan elk van onze kinderen worden de krachten gebundeld en werken we zoveel mogelijk samen, met respect voor en behoud van de eigenheid van elke school.

7 gemeentescholen:

  • GBS De Boot in Opwijk
  • GBS ’t Sprinkhaantje in Buggenhout
  • GLS De Pupil in Opdorp 
  • GBS De Puzzel in Lebbeke
  • GBAO MOZA-IK in Opwijk
  • GBS De Plataan in Merchtem
  • GBS Ten Bos in Peizegem

Meer weten?

https://sites.google.com/sgblom.be/sgblom

Buitenschoolse opvang Het Speelhuis

De gemeente Opwijk organiseert buitenschoolse opvang. De leiding is in handen van 3Wplus Kinderopvang. Het Speelhuis zijn werking gaat door in de gebouwen van de gemeentelijke basisschool De Boot.

Het Speelhuis zet elke weekdag zijn deuren wijd open vanaf 6.30 uur. Ook na de schooluren kan uw kind er terecht tussen 15.45 uur en 18.30 uur. En op woensdagnamiddag is uw kind welkom in het Speelhuis tussen 12.15 en 18.30 uur.

Ook tijdens de schoolvakanties is opvang voor uw kind mogelijk in Het Speelhuis.

Meer weten?

Het Speelhuis

CLB

CLB – NW Brabant / Centrum voor leerlingenbegeleiding:

Mollestraat 59, 1730 Asse

Tel: 02/452 79 95

 

Meer weten?

http://www.clbnoordwestbrabant.be/

OVSG

De school wordt door deze koepelvereniging ondersteund.

 

Meer weten?

https://www.ovsg.be/

KOOGO

KOOGO is de koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs. Zij bevordert de goede relatie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen. Bij vragen kan u als ouders contact opnemen met deze organisatie.

 

Meer weten?

https://www.koogo.be