We werken aan een ouderportaal, waar ouders met een inlogcode foto’s van de klas van hun kind kunnen bewonderen. Zodra dit luik klaar is geven we een seintje aan alle ouders.