Onze ‘eindklassers’  van type basisaanbod / type 9 stromen veelal door naar

  • BSO of TSO (uitzonderlijk ook ASO)
  • OV3 (opleidingsvorm 3) van het BUSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs).
  • OV4 (meestal leerlingen type 9) een opleidingsvorm die inhoudelijk aansluit bij het SO, maar toch nog een aantal specifieke faciliteiten kan bieden.

Vanuit het handelingsplanmatig werken wordt per kind bekeken wat de meest opportune onderwijsvorm is voor het vervolg. In functie daarvan verstrekken we advies, worden schoolbezoeken afgelegd, eventueel ook samen met de ouders. Bij het oriënteren naar het juiste vervolg werken we nauw samen met het CLB.

Leerlingen van het type basisaanbod worden (naast de gewone permanente evaluaties) om de twee jaar besproken met het CLB in een opvolgingsgesprek, zodat hun vervolgtraject optimaal kan uitgestippeld worden. In uitzonderlijke situaties kan dit zelfs door het traject verder te zetten in het gewoon basisonderwijs.