Pedagogisch didactisch: welke leerlingen kunnen bij ons terecht?

 • Onderwijs en begeleiding op maat voor kinderen met specifieke onderwijsnoden en beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs type 9 of type basisaanbod. Ook voor kleuters type 9.
 • Speelleerklas(sen) voor kinderen die na de 3e kleuterklas nog net dat tikkeltje meer nodig    hebben om tot leren te komen.
 • Kleine leergroepen, zowel voor taal als rekenen aangepast aan de mogelijkheden van uw kind.
 • Gespecialiseerd personeel, bereid om de actuele onderwijsvernieuwingen op te volgen:
  – Leerkrachten, specifiek opgeleid voor het buitengewoon onderwijs type 9 en basisaanbod.
  – Bijzondere leerkrachten: lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Godsdienst of niet confessionele zedenleer.
  – De meerderheid van onze klasleerkrachten volgden opleiding rekentrappers (eureka, Leuven) om rekenvaardigheden intensief te trainen vanuit het handelen met de leerlingen.
  – Speelplaats- en time out medewerker
  – Paramedisch personeel : Logopedisten, Kinesitherapeuten, ergotherapeut, orthopedagogen, psycholoog.

Praktische ondersteuning

 • Gratis schoolbus aan huis, als wij voor jou de dichtstbij zijnde school voor buitengewoon onderwijs van ons onderwijsnet (OVSG) zijn.
 • Soep en warm middagmaal tegen matige prijzen.
 • Modern gebouw en eigentijdse klasinrichting.
 • Alle zwemlessen, uitstappen, toneel, film, schaatsen, sportactiviteiten voor een vast bedrag van € 8,50 per maand. Ongeveer 2/3 van de totale kostprijs wordt bijgelegd door de werkingsmiddelen of door de vriendenkas.
 • Een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving en speeltuin.
 • Een sport-actieve school, sportklassen, …