De kinderen leren hun muzische talenten te gebruiken en te ontplooien. Ze leren om hun gevoelens uit te drukken door beweging, drama, beeld en muziek. Door de moderne infrastructuur en ICT beleid  (computerklas, ipad koffers,…) krijgen de leerlingen kansen om zich ook via media uit te drukken.

Dit gebeurt door de klastitularis, die rekening houdt met de mogelijkheden van elk kind afzonderlijk. In de lessen ‘creatief met muziek’ ervaren de kinderen bij een gespecialiseerde leerkracht het plezier van “musiceren”.

Door te luisteren en zelf te zingen, door muziekinstrumenten te bespelen laten we de kinderen genieten van het muzisch bezig zijn.

Al de muzische lessen kunnen op bepaalde momenten resulteren in toonmomenten voor ouders, grootouders en geïnteresseerden.