BuBaO MOZA-IK zoekt een orthopedagoog!

De taak van een orthopedagoog in het Buitengewoon Onderwijs bestaat in het zo goed mogelijk afstemmen van het pedagogische aanbod van de school op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De functie van een orthopedagoog is een taak die niet in 2 woorden samen te vatten is.

Ze bestaat onder andere uit:

 • Coördinatie van de handelingsplanning (schoolwerkplan, groepswerkplan, individueel handelingsplan), testen en klassenraden.
 • Ondersteuning en begeleiding op verschillende niveaus: school, klas en individueel
 • Begeleiding van leerlingen op socio-emotioneel gebied, psycho-educatie, …
 • Inspelen op probleemsituaties
 • Samen nadenken over problemen, vragen, uitdagingen, … in een groep.
 • Uitwerken en opvolgen van leerlijnen.
 • Informatie over de school geven aan externen.
 • Samenwerken met externe diensten, scholen uit de scholengemeenschap, …
 • Intake-gesprek afnemen en rondleiding geven.
 • Advies en ondersteuning op beleids- en pedagogisch vlak.
 • Multidisciplinair overleg met CLB
 • Deelname aan verschillende schoolinterne en -externe overlegmomenten.
 • Oudercontacten

 

Kennis van “binnen-klas-differentiatie”, “nieuwe autoriteit” en “co-teaching” is een absolute meerwaarde.

 

Kandidaten zullen een schriftelijke en mondelinge proef afleggen op maandag 6 of dinsdag 7 juli 2020.

MOZA-IK
Heiveld 17
1745 Opwijk

052 35 41 95
directie@moza-ik.be
Secretariaat@moza-ik.be