KOSTPRIJSRAMING PER LEERLING

 

 

 

 

 

U betaalt  maximum € 90 per schooljaar voor de lagere school en € 45 voor de kleuters. 

 

Wij factureren maandelijks en hanteren volgende prijzen binnen de maximumfactuur:

35 x € 1                            zwemmen

1 x € 15                          ijsschaatsen (ingang + huur schaatsen + vervoer)

3 x € 4                             toneel

1 x € 10                          film (film + vervoer)

van € 15 tot € 30                         schoolreis en/of sportdagen

van € 1 tot € 25                           andere groepsuitstappen

 

Meer info over bedragen en aanrekeningen kan u terugvinden in het schoolreglement.

 

 

Sportkledij

 

T-shirt met logo MOZA-IK:                                                                                                        € 10

zwart turnbroekje:                                                                                                                       € 10 (indien nodig)

turnzak:                                                                                                                                            €   5 (indien nodig)

huur van zwemgerief:                                                                                                                €   1 (indien gerief vergeten)

 

 

Sport-, bos- of zeeklassen voor 3 dagen                                                                             € 90

 

Als u ons een bewijs bezorgt dat u een studietoelage ontvangt, krijgt u € 5 korting.

 

Na deelname krijgt u een bewijs waarmee u een toelage via de mutualiteit kan bekomen.

 

 

Vrije deelname

 

De school kan  volgende activiteiten organiseren om geld in het laatje van de vriendenkas te brengen:

kaasfestijn, verkoop van klasfoto’s, open schooldag, verkoop van wafels, schoolfeest.

 

Sporadisch houden we acties ten voordele van projecten die we als school willen steunen (Koffiestop, Kom op tegen kanker….).

 

 

 

 

Aanvullende kosten  (waarvoor u zelf de keuze maakt)

 

 

Drankjes

 

Er is altijd en overal gratis kraantjeswater ter beschikking!

 

Maaltijden

Soep (doorlopend)                                                                                                                      €  0,50

Maaltijd (doorlopend)                                                                                                                €  3,20

Uitzonderlijke individuele maaltijden worden gefactureerd aan                          €  3,50

 

 

Afspraken i.v.m. bestellingen, betalingen en terugbetalingen.

 

Maaltijden

De maaltijden worden voor een heel schooljaar besteld en per maand aangerekend afhankelijk van het aantal maaltijden.

 

Hoe en wanneer bestellen?

De eerste dag van het nieuwe schooljaar krijgt u een bestelformulier waarop u uw keuze van soep en/of maaltijden kan aanduiden.

Deze keuze geldt in principe voor de rest van het schooljaar.

U kan enkel schriftelijk wijzigen, uiterlijk de voorlaatste schooldag van iedere maand.  De wijziging gaat dan in de daarop volgende maand.

 

Hoe en wanneer betalen? 

Iedere eerste week van de daaropvolgende maand brengt uw kind de schoolrekening mee.

U hebt dan twee weken de tijd om het bedrag over te schrijven.

Indien we uw betaling niet tijdig ontvangen, kan uw kind geen maaltijden meer krijgen.

 

Wij zijn hier zeer correct in. 

Eens de lijsten afgesloten, kunnen er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden.

Als u, na het betalen van de openstaande rekeningen opnieuw maaltijden wilt bestellen,

moet dit wederom schriftelijk en tijdig gebeuren.  Uiteraard kan de bestelling – ook dan – pas opstarten de daarop volgende maand.

Vanaf 2 onbetaalde rekeningen, mag  uw kind niet meer deelnemen aan  uitstappen.

Wie het moeilijk heeft om de rekeningen tijdig te betalen, kan dit laten weten.  Samen zoeken wij dan naar een gepaste oplossing.