Een nieuw schooljaar

Ons thema dit jaar is “Blauw, geel, roos, groen… wat gaan we er dit jaar mee doen?”

Hiermee willen we onze 4 pijlers onder aandacht brengen, met nadruk op “zorg voor”.

Blauw: wereldburger

Geel: talenten

Roos: gezondheid

Groen: mos (milieu)