HERVATTING VAN DE LESSEN:  Maandag 3 september 2018

Vrije dagen tijdens het eerste trimester

Facultatieve verlofdag (alle Opwijkse scholen): Woensdag 3 oktober 2018

Pedagogische studiedag: Vrijdag 19 oktober 2018

Herfstvakantie: Maandag 29 oktober tot zondag 4 november 2018

Kerstvakantie: Maandag 24 december tot zondag 6 januari 2019

 

Vrije dagen tijdens het tweede trimester

Facultatieve verlofdag: Maandag 4 februari 2019

Pedagogische studiedag BLOM scholen: Woensdag 13 februari 2019

Krokusvakantie: Maandag 4 maart tot zondag 10 maart 2019

Paasvakantie: Maandag 8 april tot maandag 22 april 2019

 

Vrije dagen tijdens het derde trimester

Feest van de arbeid: Woensdag 1 mei 2019

Facultatieve verlofdag (Opwijkse basisscholen): Woensdag 29 mei 2019

Vrije dag (O.L.H. Hemelvaart): Donderdag 30 mei 2019

Vrije dag (Brugdag): Vrijdag 31 mei  2019

Vrije dag (Pinkstermaandag): Maandag 10 juni 2019

 

EINDE VAN DE LESSEN IN 2019

Laatste schooldag: Vrijdag 28 juni 2019 – eindigt om 12.00u

 

Tijdens vakanties, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen is er opvang mogelijk in de buitenschoolse kinderopvang , Schoolstraat 85, Opwijk. Op voorhand inschrijven is verplicht.

 

BELANGRIJKE DATA

OUDERCONTACTEN:

  • Donderdag 13 september  (info avond)
  • Woensdag 19 december  (individueel)
  • Woensdag 26 juni (individueel + eindklassers)
  • Kleuters: oudercontact steeds op afspraak

KAASFESTIJN:  Zaterdag 16 februari

SPORTKLASSEN:  24, 25 en 26 april 2019  (Jaarlijks de eerste woensdag, donderdag, vrijdag na de paasvakantie)

JAARMARKT EN OPENDEUR: Dinsdag 25 juni